BHP

OŚWIADCZENIE
KSW Sp. z o.o. 
 
Firma KSW Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimska 53 lok. 4 oświadcza, na podstawie analizy warunków pracy na stanowisku Fryzjer oraz po wykonaniu oceny ryzyka zawodowego w salonie JURAN ART Company Sp. z o.o. podczas wykonywania usługi Regeneracji włosów ogniem „FIRECURE", że zabieg ten jest bezpieczny pod kątem ochrony przeciwpożarowej i nie ma ryzyka powstania możliwości zapalenia się włosów czy też uwolnienia się dodatkowych czynników mogących powodować powstawanie innych źródeł ognia. Proces jest bezpieczny w użytkowaniu przez profesjonalistów i nie ma przesłanek do tego, aby zabieg wymknął się spod kontroli w zakresie pożarowym.
fr d// P.Poi. SI(|rt/59/20l4/15/l6

Katarzyna Jaszkowska
KSW Sp. z o.o.
Ul. Ozimska 53 lok. 4: 45-059 Opole: (77) 442 50 07 
Analiza i ocena ryzyka zawodowego
FRYZJER
Wersja : 1.00
Opracowane dla:
JURAN ART COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PI. Teatralny 13 45-056 Opole
/pieczęć firmy/
Analizę i ocenę ryzyka zawodowego wykonała:
KSW sp. z o.o. 

Pełna wersja opinii BHP w formacie PDF